hearthealth-1024x647

رشته مهندسی پزشکی از نگاه پی دی اف سبز

از تاسیس رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه های آزاد نزدیک به ۱۰ سالی می گذرد . تقریبا در سال ۱۳۸۵ بود که این رشته در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، دانشجو جذب کرد . اما رشته مهندسی پزشکی با رشته پزشکی چه تفاوت هایی دارد ؟
آیا رشته مهندسی پزشکی یکی از گرایش های پزشکی است ؟
کاربرد این رشته در صنعت پزشکی کجاست ؟
Continue reading