تابلو بیمارستان رازی قزوین

بیمارستان های قزوین ۱۳۹۵

درمانگاه بوعلی قزوین :
بیمارستان بوعلی قزوین: بیمارستان بوعلی قزوین در خیابان فردوسی قرار دارد . این بیمارستان دارای درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بوده و نحوه گرفتن نوبت پزشکان به صورت تلفنی و یک روز قبل می باشد . هر پزشک ظرفیت مشخص شده ای از بیماران را معاینه می کند .


بیمارستان ولایت قزوین :

بیمارستان ولایت قزوین در منطقه مینودر قرار دارد .
بیمارستان پاستور قزوین :

بیمارستان پاستور بیمارستان خصوصی می باشد .

بیمارستان زکریای رازی قزوین : بیمارستان رازی قزوین که به بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی و بیمارستان تامین اجتماعی قزوین نیز مشهور است در خیابان شهید بابایی قزوین بالاتر از چهار راه کانال (چهار راه زکریای رازی ) قرار دارد .

پذیرش آگهی ویژه پزشکان و پیراپزشکان محترم قزوین در اینترنت
بیمارستان کوثر قزوین :
velayat95