نمایشگاه پزشکی قزوین

نمایشگاه تجهیزات پزشکی قزوین ۱۳۹۵

سومین نمایشگاه تجهیزات پزشکی درقزوین از تاریخ ۱۸ آبان الی ۲۱ آبان به مدت چهار روز آغاز شد .

ساعات بازدید : ۱۵:۳۰ الی ۲۱:۳۰

نشانی نمایشگاه قزوین :
قزوین : ابتدای بلوار امام خمینی (نوروزیان قدیم) ، مقابل دانشگاه بین المللی امام خمینی

نشانی نمایشگاه قزوین

نشانی نمایشگاه قزوین

ارتباط با مدیر سایت :

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره همراه

موضوع

پیام شما